Добре дошли

Добре дошли на официалната интернет страница на Сдружение „Център за правна защита“. Страницата е създадена с основната цел да информира обществеността относно целите на сдружението, дейностите, които то извършва и проектите, в които участва. Не на последно място тя следва да улеснява връзката между обикновените хора и всички наши членове и съмишленици. По този начин се надяваме в най-пълна степен да постигнем основната идея на сдружението – да помагаме на обикновените хора, имащи нужда от правна защита, която не могат да си позволят.