Защита на пострадали от катастрофи

Станали сте жертва на катастрофа, за която нямате вина. Независимо от уврежданията, които сте получили, не бива да си позволявате да останете безучастни. Първите часове и дни след катастрофата са най-важните за изясняване на обективната истина. Това е и времето, в което виновната страна прави първите си опити да повлияе върху компетентните органи с цел да моделира ситуацията в своя полза. Пострадалите в катастрофата често погрешно смятат, че те няма какво да направят в този момент, а трябва да изчакат полицията, прокуратурата и съда да си свършат работата. Нашият съвет в подобни случаи – не се бавете!

Непосредствено след катастрофата следва да ангажирате адвокат, който да Ви представлява в наказателното производство, като от Ваше име следи производството да протече според разпоредбите на закона и ако са налице пропуски – да поиска поправянето им. В противен случай рискувате да пропуснете възможността впоследствие да получите застрахователно обезщетение за претърпените вреди или да получите по-малко от това, което ви се полага.

Ако не знаете какво да правите, ако няма към кого да се обърнете, ако не можете да си го позволите, обърнете се към „Център за правна защита“. Ние ще Ви окажем необходимото съдействие, като Ви разясним подробно Вашите права и действията, които трябва да предприемете в този деликатен за Вас момент. При необходимост ще Ви насочим към подходящ адвокат, който да защитава Вашите права както в рамките на наказателното производство, така и след това пред застрахователите. Естествено Вие няма да платите нищо, всичко ще бъде за наша сметка.