Защита на работници и служители

В България понастоящем има над 2 600 000 лица, работещи по трудов договор. Законодателят е направил опит да гарантира трудовите права на работниците/служителите, като по този начин компенсира донякъде неравенството, породено от финансовата зависимост на едната от другата страна в трудовите правоотношения. Дали поради незнание обаче или поради липса на реална алтернатива, много от работниците/служителите в България са принудени да търпят своеволията на своите работодатели.

Много често работниците/служителите не са запознати със своите трудови права или нямат финансова възможност да потърсят компетентна защита. Именно в тези случаи съдействие може да окаже Сдружение „Център за правна защита“. Всеки работник/служител, който има някакъв проблем със своя работодател може да се обърне към нашия екип. Ние ще проучим внимателно неговия проблем и ще му разясним нормативната уредба и съдебната практика, касаеща неговия случай. При необходимост можем да го насочим към компетентно лице – адвокат, който да го представлява пред работодателя и пред съответните институции.