Защита срещу незаконосъобразни наказателни постановления

На всеки от нас се случва да наруши определени правила установени със закон или подзаконов нормативен акт. В резултат на това контролните органи ни съставят Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, а след известно време получаваме и Наказателно постановление, с което биваме санкционирани, най-често с глоба. Какво да правим в такъв случай?

В болшинството от случаите санкцията е глоба и размерът й е такъв, че не си заслужава да обжалваме. Процедурата по обжалване по правило не е безплатна, а разходите по нея обикновено са приблизително равни на размера на глобата. Именно поради тази причина голямата част от наказателните постановления не се обжалват и влизат в сила, независимо, че страдат от пороци, които биха могли да доведат до тяхната отмяна.

Ние в Сдружение „Център за правна защита“ смятаме, че всяко наказателно постановление трябва да бъде обжалвано. Независимо дали сте извършили административно нарушение или не, почти винаги процедурата по установяване на нарушението и налагане на наказанието страда от порок, който може да доведе до отмяна на наказателното постановление. Дори и да не се стигне до пълна отмяна, може да се стигне до намаляване размера на наказанието. И най-важното – цялата процедура ще бъде абсолютно безплатна за Вас. Както консултирането, така и заплащането на адвокат, който да Ви представлява по делото са за наша сметка. От Вас се иска единствено да окажете нужното съдействие – било то за подписване на документи или за явяване в съда, ако такова се налага.