Проекти

От 01.06.2015 г. започна реализацията на новия проект на Сдружение „Център за правна защита“ – „Център за безплатна правна помощ на работници и служители“.

Проектът има две основни цели:
– повишаване информираността на работниците и служителите относно техните трудови права;
– осъществяване защита на правата на работниците и служителите пред техните работодатели, включително и чрез водене на съдебни дела.

Реализацията на проекта включва няколко основни дейности:
– предоставяне на консултации на работници и служители относно техните трудови права;
– създаване и поддръжка на специализиран интернет сайт, в който да се публикуват статии по актуални въпроси от сферата на трудовото законодателство;
– изготвяне и разпространение на информационни материали – плакати, брошури и други подобни и разпространяването им на подходящи места;
– водене на дела от името на работници и служители срещу техните работодатели за защита на трудовите им права.

Всички работници и служители, имащи нужда от нашето съдействие, са добре дошли в офиса на Сдружението, находящ се в гр. Пловдив, бул. „Марица“ 154, ет. 3, оф. 25, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.